.::Hokage::.


Shodaime(LIVRE)

https://www.narutoimagens.com/img/naruto1682945076.jpg

Habilidades:

Mokuton Bunshin no Jutsu

Mokuton Hijutsu Prision

Mokuton Hijutsu Gan Jukai

Mokuton Hijutsu Sugakra

Mokuton Hijutsu Atack
Mokuton Hijutsu Jukai Koutan

Soco Mokuton

Nidaime(LIVRE)

https://sasuk8.s.a.pic.centerblog.net/cgzpg9cr.jpg

Habilidades:

Suiton Suijinheki

Suiton Suiryuudan

Suiton Bunshin no Jutsu

Suiton Prision

Suiton Hijutsu Bubble
Suiton Tornade

Suiton Suishouha

Sandaime(LIVRE)

Third Hokage :)

Habilidades:

Kawara Shuriken

Doton Hijutsu Doryuu Heki

Henge Kongounyoi

Katon Hijutsu Ryuusa no Jutsu

Doton Deslize
Shiki Fuujin

Kongounyoi Explosion

Yondaime(LIVRE)

Habilidades:

Yellow Kuchyose no Jutsu

Yellow Rasengan

Yellow Prision

Yellow Bunshin no Jutsu

Yellow Flash

Godaime(LIVRE)

Habilidades:

Chyute no Jutsu

Hijutsu Mega Chute

Souzou Saisei

Kuchyose Namekuji

Godaime Prision

Godaime Doujutsu
Hijutsu Hiper Chute

Hijutsu Faca de Chakra

Danzou(LIVRE)

shodaime mokuton gan no jutsu
fuuton shinkuugyoku
danzou sharingan
unreality escape
amaterasu power
mangekyou amaterasu
mokuton hijutsu jukai koutan

Kazekage Satetsu(LIVRE)

https://3.bp.blogspot.com/_rSdygCnL0Kg/Sb4QMCpypNI/AAAAAAAAAH4/TsXS0OaSCbs/s400/Kazekage+3.PNG

Habilidades:

Satetsu Circle

Satetsu Prision

Satetsu Hijutsu

Satetsu Bakuryuu

Suna Copy
Hijutsu Bakuryuu

False Shukaku Invocate

Kazekage Areia(LIVRE)

https://spd.fotolog.com/photo/29/32/100/anime_rox_o_o/1207964756_f.jpg

Habilidades:

Hijutsu Ryuusa Sabaku

Sabaku Rotate

Sabaku no Mai

Suna Copy

Suna Prision
Mar de Areia

False Shukaku Invocate

Mizukage Gelo(LIVRE)

https://th02.deviantart.net/fs49/300W/i/2009/184/b/d/Mizukage_by_XxX_Realistic.jpg

Habilidades:

Hyouton Atack

Hyouton Prision

Hyouton Florest

Hyouton Rain

Hyouton Circle
Hyouton Deslize

Hyouton Hyouro

Mizukage Osso(LIVRE)

https://shannaro.files.wordpress.com/2009/06/mizukage.jpg

Habilidades:

Bone Atack

Bone Prision

Bone Rain

Bone Circle

Bone Deslize
Bone no Mai

Mist Copy

Otokage Shouton(LIVRE)

https://www.downloaddenaruto.com/wp-content/gallery/fotos-orochimaru/fotos_orochimaru.jpg

Habilidades:

Hijutsu Shouton Kesshi Gokakurou

Hijutsu Shouton Omiywakari no Chaku

Hijutsu Shouton Prision

Hijutsu Shouton Tsugama no Jutsu

Hijutsu Shouton Suishouheki Hachinechu

Otokage Terra(LIVRE)

Habilidades:

Hijutsu Doton Atack

Hijutsu Doton Doryuu Heki

Hijutsu Doton Prision

Hijutsu Doton Circle

Hijutsu Doton Gatrou
Sound Copy

Doton Deslize

Rekage(LIVRE)

Chidori

Habilidades:

Ultimate Chidori Nagashi

Renegade Bunshin no Jutsu

Renegade Prision

Renegade Impulse

Kirin Max
Kuchyose Renegade no Jutsu

© 2011 Todos os direitos reservados.

Crie um site grátisWebnode